Certifieringar

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel.

I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet.

För att främja den yrkesmässiga kompetensen har apotekarsocieteten tillsammans med utvalda sektioner tagit fram certifieringar inom kliniska prövningar och inom klinisk farmaci.

Kontakt

Se under respektive certifiering för kontaktpersoner.