Drug Safety

Drug Safety bildades våren 2003 som ett nätverk för alla som arbetar med drug safety inom industri, akademi och myndighet.

Syftet är att öka kommunikationen och kunskapen inom ämnet genom t.ex. diskussioner, temadagar och utbildningsaktiviteter.

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Tel. 08 – 723 50 42

Styrgrupp

Arvid Cronlund, Swedish Orphan International
arvid.cronlund@sobi.com

Marie Lundström, Läkemedelsverket
marie.lundstrom@mpa.se

Olivia Sobejko
sobejko@hotmail.com