Läkemedelskemi

Sektionen vänder sig till alla intresserade av frågor kring design, syntes och framtagande av nya läkemedelssubstanser.

1st Swedish Medicinal Chemistry Symposium
Glöm inte att anmäla dig till 1st Swedish Medicinal Chemistry Symposium. Mer info och anmälan hittar du här!

Priser
Vartannat år delar sektionen ut ”Läkemedelskemiska priset”, en hedersutmärkelse till personer som gjort betydelsefulla insatser inom området Läkemedelskemi. Priset utdelas under Läkemedelskongressen.

Sektionen bildades 1972 och har ca 250 medlemmar.

Kontakt

Anders Karlén, Ordförande
anders.karlen@orgfarm.uu.se

Aktuella aktiviteter

För närvarande finns inga aktiviteter publicerade.