Sektioner

Sektionerna är specialistföreningar inom Apotekarsocieteten. Det finns idag 14 sektioner som representerar olika ämnesområden, de har alla en egen styrelse.

Under respektive sektion kan du läsa mer.