Styrelse

Apotekarsocietetens styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och väljs vid fullmäktigemöte, som hålls jämna år före maj månads utgång. Mandattiden är två år.

Apotekarsocietetens styrelse

Ordförande – Farm dr Märit Johansson
Vice ordf. – Apotekare Lars-Åke Söderlund, Apoteket AB, Stockholm
Ledamot – Enhetschef Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket, Uppsala
Ledamot – Farm dr Torkel Gren, Recipharm AB
Ledamot – Konceptchef Medicin, Ingrid Heath, Bonnier Business Media (saknas på bilden ovan)
Ledamot – Professor Mats Larhed, Uppsala universitet
Ledamot – Farm dr Claes Post, Almi Invest, Stockholm
Ledamot – Apotekare Annika Svedberg, Apoteket Hjärtat
Ledamot – Apotekare Joakim Söderberg, Health Solutions AB, Stockholm

Apotekarsocietetens fullmäktige

Fullmäktige, Apotekarsocietetens högsta beslutande organ, väljs av medlemmarna. År 2016 är antalet fullmäktigemandat 58 st. Nästa fullmäktigemöte äger rum år 2018.

Apotekarsocietetens valberedning

Sammankallande – Staffan Widengren, Recipharm Strängnäs AB, Strängnäs
Ledamot – Susanne Bredenberg, Orexo AB, Uppsala
Ledamot – Pia Frisk, Uppsala universitet
Ledamot – Claes Jagensjö, Jagensjö Pharma Consulting, Stockholm
Ledamot – Eva Sjökvist Saers, APL, Stockholm

Apotekarsocietetens revisorer

Ordinarie – Karl Klintstedt, auktoriserad, Stockholm
Ordinarie – Johanna Wikman, Löddeköpinge
Suppleant – Jenny Granell, auktoriserad, Stockholm
Suppleant – Robert Burman, Uppsala

Förvaltningsråd (kapitalförvaltningsråd)

Ledamot – Karin Meyer, ordförande
Ledamot – Lars Lundquist
Ledamot – Hans Sievertsson
Ledamot – Lars Bennbom