Apotekarsocietetens ändamålsparagraf och stadgar

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög  yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet.

Stadgar för Apotekarsocieteten