Nyheter

Ett logiskt andra steg

Idag föreslår regeringen  i en lagrådsremiss att det ska gå att byta ut läkemedel utanför läkemedelsförmånen till ett likvärdigt utbytbart alternativ som finns inom förmånen. – Bra att ett förslag om […]

Ett viktigt första steg

Idag kom lagrådsremissen om nationell läkemedelslista som innebär att all relevant information om läkemedel som förskrivits till en person på recept och hämtas ut på öppenvårdsapotek samlas på ett ställe. […]

Hur vet du det? March for Science fortsätter 2018

Lördagen den 22 april 2017 hölls March for Science i mer än 600 städer runt om i världen. Initiativet kom från USA där forskare och allmänhet ville stå upp för […]

Nyfiken på: Sektionen för kliniska studier

Ordförande Karin Leire: Sektionen för kliniska studier har cirka 1100 medlemmar och är därmed den största sektionen inom Apotekarsocieteten. Vi har en bred uppslutning från forskande företag, CRO-bolag, apotek, läkemedelsdistributörer, […]

Uppföljning av läkemedel måste förbättras oavsett finansieringssystem

Remisstiden är just avslutad för delbetänkandet i Läkemedelsutredningen ”Finansiering , subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt”. I detta redovisas tankar kring olika modeller för finansiering av läkemedel och […]

Läkemedelsvärlden.se söker medicinjournalist/redaktör

Läkemedelsvärlden.se, som ägs av Apotekarsocieteten, söker medicinjournalist/redaktör. Sista ansökningsdag 5 mars. Läs mer

Stipendier att söka inför hösten 2018

Nu går det att söka stipendier från Apotekarsocietetens stiftelser för fort- och vidareutbildning eller forskning. Forskningsstipendierna är i första hand avsedda för doktoranders deltagande i kurser och konferenser men det utlyses […]

Ny bok om kemikalier och läkemedel och vikten av källkritik

Inte så farligt som många tror: katastrofer och svensk kemofobi är en bok skriven av Lennart Dencker, professor emeritus i toxikologi Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet. – Kemikaliedebatten i samhället är […]

Vårt beteende måste ändras för att klara resistensutvecklingen

Karin Meyer, Apotekarsocietetens VD lyfter i en blogg på Läkemedelsvärlden.se vikten av att vi nu måste ändra beteende och tänka efter före för att ha en fortsatt utveckling av nya […]

Läkemedelsakademin beviljades 4 miljoner i främjandemedel för fortsatt stöd till nyanlända apotekare

Läkemedelsakademin, Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet, har på nytt beviljats Främjandemedel från Arbetsförmedlingen.
– Det känns väldigt bra att kunna bidra till att välutbildade farmaceuter kan få arbeta i Sverige samtidigt som vårt samhälle drar nytta av deras kompetens, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.