Inlägg av Birgitta Karpesjö

Ett logiskt andra steg

Idag föreslår regeringen  i en lagrådsremiss att det ska gå att byta ut läkemedel utanför läkemedelsförmånen till ett likvärdigt utbytbart alternativ som finns inom förmånen. – Bra att ett förslag om […]

Ett viktigt första steg

Idag kom lagrådsremissen om nationell läkemedelslista som innebär att all relevant information om läkemedel som förskrivits till en person på recept och hämtas ut på öppenvårdsapotek samlas på ett ställe. […]

Stipendier att söka inför hösten 2018

Nu går det att söka stipendier från Apotekarsocietetens stiftelser för fort- och vidareutbildning eller forskning. Forskningsstipendierna är i första hand avsedda för doktoranders deltagande i kurser och konferenser men det utlyses […]

Läkemedelsakademin beviljades 4 miljoner i främjandemedel för fortsatt stöd till nyanlända apotekare

Läkemedelsakademin, Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet, har på nytt beviljats Främjandemedel från Arbetsförmedlingen.
– Det känns väldigt bra att kunna bidra till att välutbildade farmaceuter kan få arbeta i Sverige samtidigt som vårt samhälle drar nytta av deras kompetens, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.