Frågor vi driver just nu

Nyttan med läkemedel

Apotekarsocieteten verkar för en bra utveckling och användning av läkemedel. Vi anser att läkemedel ska ses som en resurs och användas och utvecklas för ett för individ och samhäller optimalt sätt. I fokus för vårt arbete är att läkemedel ska ses som en resurs inom vård och att de används på ett optimalt sätt.

För att uppnå detta har vi under 2017 fokus på:

Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel. Utveckling och användning av läkemedel kräver samarbete mellan olika yrkeskategorier och intressenter. Som oberoende aktör sätter Apotekarsocieteten läkemedel och patienten i fokus före partsintressen.

EMA till Sverige. Efter Brexit behöver den europeiska läkemedelsmyndigheten flyttas och Sverige är ett av flera aktuella länder. Apotekarsocieteten ser att Sverige genom sin långa tradition och kunskap inom Life science kan erbjuda en vetenskaplig miljö som gynnar EMA.

Uppföljning och utvärdering av läkemedel. Genom att använda kvalitetsregister och andra register för forskning kring utveckling och utvärdering av behandlingar där läkemedel är en parameter ges möjligheter för en optimal läkemedelsanvändning och en vidareutveckling av läkemedel som resurs i framtidens vård. Genom samarbete med andra driver vi frågor för att göra detta möjligt.

Läkemedelsresistens – inte bara antibiotika. Resistens är ett problem inom flera områden , inte bara för antibiotika som är det mest kända. Apotekarsocieteten kan genom att samla expertis från alla relevanta professioner på neutral mark ta ett samlat grepp om hur ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner kan bidra till att maximera nyttan av viktiga behandlingar.

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Tel. 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Tel. 08 – 723 50 42