Apotekarsocieteten bloggar!

En mötesplats – och en helt unik förening!

Vad är Apotekarsocieteten för dig? För mig är det mer än någonting annat en mötesplats för alla som arbetar inom läkemedelsområdet. Vi samlar över 5 000 medlemmar med kompetens och […]

Tankar i väntan på apoteksmarknadsutredningen

Om en vecka, den 9 mars, presenteras första delbetänkandet i den sk nya apoteksmarknadsutredningen som letts av Åsa Kullgren. Utredningen hade när arbetade började delat upp sitt arbete i fyra […]

Dags att komma ikapp allmänhetens förväntningar

När man som jag verkat inom läkemedelsområdet ett tag vet man att vissa förändringar tar (för) lång tid att implementera. I det dagliga omger vi oss med kollegor och organisationer […]

Sveriges studenter – forskningens framtid

Det närmar sig tid för beslut av forskningsproposition. En ur många aspekter mycket viktig proposition som denna gång ska omfatta forskning, högre utbildning och forskningsrelaterad innovation – och ha ett […]

Samverkan avgörande för Nationella läkemedelsstrategin

Vid uppstartsmötet för Nationella Läkemedelsstrategin, NLS, i mars presenterades den omarbetade strategin för projektet. Det finns en hög grad av uppslutning, samstämmighet, vilja och kraft att leverera i detta så […]

Framtiden finns i registren – om vi samverkar

När man läser debattartikeln i SvD för ett par dagar sedan om framgångarna för våra kvalitetsregister och tar del av det som presenterades vid den nyligen hållna konferensen om nationella […]

Orkade inte ända fram men våga stå upp för läkemedelslagstiftningen

Frågan om hur antroposofiska preparat ska klassas lever fortfarande. Regeringen hann inte med frågan under hösten utan valde att för 10-e gången förlänga det tillfälliga försäljningstillståndet för vissa antroposofiska medel […]

Det lilla bolagets VD har många krav att leva upp till

Det är år 2015 och EU-kommissionen skriver på sin webbplats att SMEs är basen för EUs ekonomi. De representerar 99 procent av alla företag i EU. Enligt EU är entreprenörskap […]

Landstingen måste ge sjukvården forskning som ett mätbart uppdrag

Sjukvården i vårt land är bra och är vi riktigt sjuka får vi ett bra omhändertagande. Vi har dagens nivå på sjukvård tack vare den forskning och utveckling som tidigare […]